Blog

Przetargi na strony internetowe - Jak się przygotować?

Przetargi strony internetowe

Przetargi na strony internetowe organizowane są stosunkowo często, jednak konkurencja w branży jest na tyle liczna, że wygrana nigdy nie jest pewna. Zaraz po otrzymaniu informacji o aktualnym konkursie warto rozpocząć pracę nad planem pracy i pierwszym zarysem projektu serwisu. Najlepsze agencje interaktywne tworzą swoje procedury na podobne okazje, co znacznie zwiększa ich szanse na otrzymanie zlecenia. Co powinniśmy zrobić, aby zminimalizować ryzyko przegranej i straty zaangażowanego przez siebie czasu? 

Spis Treści

Przetargi na strony internetowe – Jak się przygotować?

Przygotowanie do przetargu na stronę internetową wymaga planu i odpowiednich zasobów, które nie zawsze jest łatwo zorganizować w krótkim czasie. Budowanie serwisów internetowych często wiąże się z przygotowaniem użytecznej struktury, estetycznego interfejsu i makiet ux. Każda z wymienionych czynności to poświęcony czas i zasoby, których w tym czasie nie można zaangażować w inne, komercyjne projekty.

Nasza agencja zawsze dba, aby odpowiednio zaplanować całą pracę. Poświęcamy dużą ilość czasu na etapie projektowym, gdyż wiemy, że tylko wysokiej jakości realizacja ma szanse na zdobycie uznania i wygraną zleceniodawcy. Ostatni przygotowany przez nas projekt prezentował użyteczny serwis rekrutacyjny, który w zamyśle miał wspierać dział HR firmy z branży przemysłowej.

Celem w tej sytuacji było przedstawienie firmy jako wiarygodnego i rzetelnego pracodawcy. Dzięki wzbudzonemu w potencjalnych kandydatach zaufaniu mogła ona liczyć na znacznie większą ilość otrzymywanych aplikacji. Trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników sprawiają, że dołożenie starań do user experience staje się koniecznością. W niedalekiej przyszłości jedynie pracodawcy, którzy będą koncentrować się na pracownikach, mają szansę na realny i zrównoważony rozwój firmy. Jak poradziliśmy sobie z postawionym nam wyzwaniem? Szczegóły poniżej!

Budowanie serwisów internetowych – Nasze doświadczenie w przygotowaniach do przetargu na strony internetowe

Zaplanowanie harmonogramu prac nad projektem

Niezbędnym elementem, który doskonale opanowują najlepsze agencje interaktywne jest odpowiednia organizacja pracy. Dołożyliśmy wszelkiej staranności, aby zagospodarować swój czas na udział w przetargu i wykonywanie innych projektów dla obecnych klientów firmy. Dzięki temu udało nam się bez strat jakościowych tak rozłożyć poszczególne etapy, aby poradzić sobie z wytycznymi.

Wyselekcjonowanie projektantów user experience i grafików, którzy znają branżę

Każda firma mierzy się codziennie z innymi problemami, a znajomość branży, dla której projektujemy znacznie zwiększa szanse na sukces przedsięwzięcia. Przy projekcie serwisu rekrutacyjnego musiała więc uczestniczyć osoba, która wcześniej miała doświadczenia ze skutecznym pozyskiwaniem pracowników w branży przemysłowej na różne stanowiska. Jeżeli przy danym projekcie nikt z naszego zespołu nie miał wcześniej doświadczeń z daną branżą, specjalnie organizujemy konsultacje na zewnątrz. Dzięki temu w jeszcze lepszy sposób rozumiemy potrzeby klienta.

Dokładna lektura wytycznych

Wiele firm nie wygrywa przetargów na strony internetowe z powodu niestarannego podejścia do dokumentacji i wytycznych. Pobieżna lektura sprawia, że poszczególne aspekty zostają pomijane, a w konsekwencji serwis nie odpowiada firmie i jej grupie docelowej. Skuteczny research, czytanie i analizowanie potrzeb to etap, nad którym pracujemy wyjątkowo długo. Nie chcemy dojść do momentu, w którym spostrzeżemy, że drabina stoi pod złą ścianą dopiero, gdy na nią wejdziemy. Najlepsze agencje interaktywne nie będą podejmować decyzji dopóki nie uznają, że znają wytyczne na wylot.

Wyjaśnienie zastosowanych zabiegów potencjalnemu klientowi

Niezbędnym elementem projektu powinny być wyjaśnienia poszczególnych elementów w serwisie. Projekty naszej agencji interaktywnej charakteryzują się dokładnością i brakiem przypadkowości, co staramy się wyjaśniać punkt po punkcie przesyłając do potencjalnego klienta naszą propozycję. Dzięki temu osoba po drugiej stronie nie musi posiadać wiedzy z zakresu user experience, aby zinterpretować, ocenić i skomentować zastosowane rozwiązania. Przetargi na strony internetowe to procesy, w których trzeba wykazać się kreatywnością i wyróżnić wśród konkurencji, a tego typu komentarze mogą być jednym z elementów przeważających o wygranej.

Serwisy rekrutacyjne i uczestnictwo w przetargach na strony www – Jak zaprojektowaliśmy i wyjaśniliśmy rozwiązania na stronie?

Strona główna

Projekt graficzny oparliśmy o kolorystykę firmy AQ, czyli kolor czerwony, czarny i odcienie szarości.

Podstawowym elementem wpływającym na rozwój niemal każdego przedsię- biorstwa jest człowiek. Człowiek jest podstawowym faktorem wpływającym na rozwój i rynkowe powodzenie większości przedsięwzięć biznesowo – gospodar- czych. Dla tego chcieliśmy, aby odwiedzający stronę główną od razu poczuli ludzki element firmy AQ.

przetargi na strony internetowe
Strona główna rekrutacyjnej strony internetowej

Slider ma przedstawiać pracowników firmy, ich zdjęcia, imię, stanowisko i krótki cytat. To bardzo ważne, aby potencjalnego kandydata na stronie przywitał, czło- wiek, prawdziwy pracownik firmy. To ludzkie, naturalne i prospołeczne. Zakła- damy, że zamawiający dostarczy zdjęcia pracowników (około 3-4) różnego szczebla.

Elementem charakterystycznym dla projektu, jest element graficzny w postaci 4 kwadratów, gdzie jeden z nich posiada czerwony obrys, budując przekaz dbało-ści o jednostkę.

Kolejnym elementem istotnym dla potencjalnych kandydatów (zwłaszcza niż- szego i średniego szczebla), są podstawowe twarde wartości jakie oferuje firma. Dla potrzeb projektu graficznego założyliśmy potencjalnie, że mogą być to: pry- watna opieka zdrowotna, stała umowa o prace czy szerokie możliwości podno- szenia kwalifikacji. Elementy te przedstawiliśmy w sposób niezmiernie prosty, z użyciem dużej ilości przestrzeni (czytelność), potęgując przekaz dodatkowymi elementami graficznymi.

Aktualne oferty pacy, to część strony głównej, która z punktu widzenia użytecz- ności jest kluczowa. Musi być prosta w użyciu i czytelna. Proces przedstawiania ofert oparliśmy, na prostym podziale na działy do jakich następuje rekrutacja. Ma to kluczowe znaczenie dla prostoty wyszukiwania oferty. Potencjalni kandy- daci, będą szukać najpierw ofert pracy z dziedziny, w której mają doświadczenie, specjalizacje lub po prostu zainteresowania czy chęci rozwoju. Oczywiście nie zamykamy drogi do możliwości przeglądania wszystkich ofert umieszczając czy- telny przycisk „Wszystkie stanowiska”

Firma to coś więcej dla człowieka niż tylko pracodawca. To także wartości jakimi kieruje się zarząd przedsiębiorstwa. Dla tego postanowiliśmy umieścić, krótką in- formację na temat podstawowych wartości firmy w postaci 3 prostych i czytel- nych ikonek. Chodzi o pokazanie szerokich horyzontów jakimi charakteryzuje się firma i jej międzynarodowy charakter.

Podstrona – lista ofert

Lista ofert pracy to podstrona przedstawiająca wszystkie stanowiska, wolne wakaty. Lista została wyposażona w funkcje filtracji tabeli ze względu na stanowisko, dział oraz lokalizacje (w sytuacji, kiedy miejsce pracy nie stanowi siedziba firmy w Starogardzie Gdańskim, np. Warszawa, Gdańsk, lub cała Polska dla stanowisk Przedstawicieli handlowych lub pokrewnych).

Lista ofert

Istotnym wydaje nam się prostota (ux) tej podstrony, dlatego opis oferty umieściliśmy na tej samej stronie jako element rozwijalny aktywowany po kliknięciu w „+”. To ważne, aby ilość niezbędnych kliknięć i przejść na podstrony zmniejszyć do minimum. Dopiero kliknięcie w przycisk „Aplikuj na stanowisko” otwiera osobne okno dedykowane tylko i wyłącznie wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Podstrona – aplikuj na stanowisko

Formularz aplikacyjny to tylko pozornie prosta strona z formularzem. W praktyce może okazać się, że to właśnie na tym etapie jest najwięcej sytuacji, kiedy użytkownicy rezygnują z jego wypełnienia lub podczas dekoncentracji uwagi przechodzą na inne podstrony serwisu. Dlatego tak istotny jest wręcz ascetyczny design tej podstrony. Użytkownik, powinien być tu skoncentrowany na jednym – wypełnieniu i wysłaniu aplikacji na wolne stanowisko pracy.

Formularz aplikacyjny

Czy warto uczestniczyć w przetargach na strony i aplikacje internetowe?

W polskiej rzeczywistości biznesowej uczestniczenie w przetargach na strony www to cały czas temat niewdzięczny. Często warunki wyboru są nie precyzyjne, czas na przygotowanie się zbyt krótki, dokumentacja chaotyczna, a samo uczestnictwo często nie jest w żaden sposób płatne co dla agencji generuje duże koszty (ryzyko). Głównym grzechem organizowanych przetargów na strony jest zbyt duża waga ceny względem jakości przy wyborze wygranej oferty. To sprawia, że wiele firm z branży IT unika pozyskiwania zleceń w taki sposób.

Cary One uczestniczy w przetargach sporadycznie. Dokładnie analizujemy każde zapytanie przetargowe, na bieżąco podejmujemy decyzje czy jesteśmy w stanie zainwestować nasze zasoby i czy w danym przetargu wystartować.
Przemysław Kot
Head of IT w Cary One

Z drugiej jednak strony, duże firmy, korporacje lub jednostki samorządowe jedynie w taki sposób wybierają agencje do współpracy przy tworzeniu i obsłudze stron internetowych. Ich potrzeby i budżety mogą być ogromne więc i wybór oferty staje się procesem złożonym. Warto zatem rozważyć każdy przypadek indywidualnie i zdecydować czy warto zaangażować zasoby agencji w dany przetarg czy konkurs. Jeśli więc organizujesz przetarg napisz do nas, a być może podejmiemy wyzwanie.

Podziel się:

Powiązane artykuły

Tworzenie stron internetowych Wrocław
Tworzenie stron internetowych w Szczecinie, strony internetowe Szczecin, projektowanie i budowanie