Realizacje

Property Desk

UX/UI Design

Strona www i aplikacja mobilna dla systemu obsługi nieruchomości

Property Desk to oprogramowanie do obsługi nieruchomości - zarządzania aktywami i leasingiem powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych, a także mieszkaniowych.

Jakie mieliśmy zadanie?

Zadaniem naszej firmy było stworzenie produktu cyfrowego poprzez zaprojektowanie strony internetowej systemu Property Desk, a także kluczowych elementów samego systemu. Uzupełnieniem prac było zaprojektowanie aplikacji mobilnej, której funkcjonalność stanowi integralną część systemu Property Desk.

Jaki był cel?

Zaprojekowanie graficzne i UX aplikacji internetowej do zarządzania nieruchomościami oraz aplikacji mobilnej która stanowi integralna część całego systemu Property Desk. Całość domyka projekt aplikacji do meldowania sie i umawiania wizyt na stanowisku recepcji w dużych centrach biurowych.

Grupa docelowa

Grupa docelowa to przede wzystkim firmy i instytucje zajmujące sie zarządzaniem powierzchniami mieszkalnymi i komercyjnymi, a także osoby z branży Asset Management.

Krótko o realizacji

Naszym głównym celem było przeprojektowanie strony internetowej, w kolejnym etapie aplikacji mobilnej oraz systemu rezerwacji wizyt w biurowcach. Projektując UX strony internetowej zwracaliśmy szczególną uwagę na walory sprzedażowe oraz możliowść łatwego zakładania kont demo.

Strona główna strony www

Drugim etapem prac było stworzenie kluczowych stron systemu, do których niewąpliwie zaliczyć można Stocking Plan oraz Vacancy Update.

Stacking plan umożliwia przejrzysty przegląd nieruchomości oraz wgląd do umowy najemcy. Idealne narzędzie na spotkania właścicielem lub działem wynajmu. Stacking plan umożliwia szybki przegląd nieruchomości oraz bezpośredni dostęp do umów.

Integralną częścią systemu Property Desk jest aplikacja mobilna pozwalajająca Zarządcy w sposób ciągły kontrolować zgłoszenia od najemców i monitorować postęp prac w rozwiązywaniu przesłanych zadań.

Aplikacja mobilna

Następną kluczową funkcjonalnością systemu Property Desk jest możliwość rezerwacji wizyty u dowolnej osoby w firmie, wynajmującej powierzchnię w obsługiwanym przez system biurowcu (tzw. Księga Gości). Funkcjonalność ta dostępna jest z poziomu strony internetowej biurowca oraz modułu w recepcji budynku. System ten musiliśmy zaprojektować wizualnie i funkcjonalnie z uwazględnieniem potrzeb bardzo szeokiej grupy docelowej.

Księga Gości - moduł rezerwacji wizyty na tablecie w recepcji biurowca
Szablon mailingu

Efekt

Efektem naszej pracy jest bardzo rozbudowany system, spójny gaficznie, intuicyjny w obsłudze na wielu płaszczyznach. Jest to w pełni wielokanałowy system użytkowany na komputerach stacjonarnych, telefonach, ale i stanowiskach dedykowanych w recepcji biurowców (tablet).

referencje
Opracowanie tak skomplikowanego przedsięwzięcia wymaga dużego zaangażowania, którego firmie nie brakuje. Dziękujemy za wsparcie na każdym etapie realizacji.
Dagmara Konieczna
Co-Founder
Testimonial
UX/UI Design